Patlayıcı Ürünler Takip Sistemi

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Patlayıcı Madde İşlemleri Şube Müdürlüğü tarafından sivil amaçlı kullanılan patlayıcı maddelerin üretiminden, depolanmasından, taşınmasından ve sarf edilmesine kadar geçen tüm süreçleri anlık izleyebilmek için 2019 yılında PATBİS Projesi (Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi Uygulaması) geliştirilmiştir.

Projenin amacı; patlayıcı maddelerin üretiminden ve ithalinden başlayarak, depolanmasına, ihracına, satılmasına, nakledilmesine ve kullanımına kadar geçen süreci gerçek zamanlı (online) olarak izlenebilmesini sağlamaktır. Takip sistemi ile kayıt dışı unsurlar ve kaçakçılık engellenecek, patlayıcı maddelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi önlenecektir.

MKV Bilişim, patlayıcı üreticileri için yüksek güvenlik isteyen ortamlara uygun, ATEX (Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler) standartlarında çözümler üretmiştir.

Firmamız, anfo, ağır anfo, elektrikli kapsül, yemlemeye ve kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcıların serileştirilmesi, agregasyonu ve PATBİS bildirimlerinin oluşturulması süreçlerini başarı ile yürütmektedir.