Ürün Takip Sistemi - ÜTS

T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi için çözümler geliştiren MKV Bilişim, bu kapsamda; üretici, toptancı, depo, kurum ve bayiler için anahtar teslim yazılım ve donanım sistemleri sunmaktadır.


Ürün Takip Sistemi Projesi

Halihazırda Türkiye’de üretilmekte olan veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından başlayarak son kullanıcıya ulaştığı noktaya kadar takibini sağlayabilmek için T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilen bir projedir.

ÜTS Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Ürün Takip Sistemi projesi ile; ülke genelindeki tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerinin kayıt altına alınması, bu ürünleri izlemek için ulusal bir altyapı oluşturulması, hasta güvenliğinin ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunulması, denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınması ile güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.


ÜTS Projesi ile elde edilmesi hedeflenen kazanımlar nelerdir?


  • Güvenli ürüne erişim
  • Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
  • Sağlık politikası üretme
  • Sağlıklı veriye dayalı denetim
  • Kaynakların verimli kullanımı ve israfın önlenmesi
  • Ürünlerle ilgili kurumlar arası eşgüdüm ve veri paylaşımı
  • Hangi ürün, nerede, ne zaman, ne için, kimde kullanıldı bilgisi ile hızlı hareket kabiliyeti, etkin denetim

Ürün Takip Sistemi nasıl çalışır?

ÜTS Tanıtım Videosu