İlaç Takip Sistemi - İTS

MKV Bilişim, İlaç Takip Sistemi Projesi kapsamında ilaç ve medikal ürün üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yazılım ve donanım bileşenlerinden oluşan anahtar teslimi sistemler ile uçtan uca izlenebilirlik ve bakanlık bildirimleri çözümleri sunmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi Projesi

T.C. Sağlık Bakanığı tarafından uygulamaya konan ve kısa adı İTS olan İlaç Takip Sistemi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her bir birim ilacın izlenebilmesi için kurulan altyapıyı tanımlamaktadır. Üzerine basılan karekodlar sayesinde tüm hareketleri izlenebilir birimler haline getirilen ilaçlar; üretim, tedarik ve dağıtım süreçleri boyunca geçtikleri her noktadan yapılan bildirimler ile konumları tespit edilip izlenebilmektedirler. İlaç birimlerinin giriş ve çıkışı raporlanarak, ürünün son görüldüğü konum, zaman ve durum kaydedilmekte ve gerçek zamanlı bir veri tabanında saklanmaktadır. Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: İTS Projesi

İTS Projesinin Amaçları ve Faydaları

İlaç Takip Sistemi projesi ile ülkemizde her türlü ilaca güvenle erişiminin sağlanması amaçlanmakta, kurulan çağdaş altyapı ile de bunun garanti altına alınması sağlanmaktadır. Sistemin sağladığı imkanlar sayesinde, yasa dışı ilaçların tespiti hızlı bir şekilde yapılabilmekte ve her türlü kaçakçılık, karaborsacılık ve israfın önüne geçilebilmektedir. Böylelikle Türkiye'nin ulusal sağlık ve sosyal güvenlik politikasına önemli ölçüde katkı yapılmaktadır.


İTS Altyapısının Faydaları


  • Sahte ilaçların tespiti
  • Küpür sahteciliğinin engellenmesi
  • Karaborsacılığın engellenmesi
  • Ürünlerin piyasadan toplatılması gereken durumlarda ani tepki verilebilmesini sağlaması
  • Mükerrer ödemelerin önüne geçilebilmesi
  • Vatandaşların ilaçlara olan güvenli erişiminin garanti altına alınması
  • İlaç hareketlerinin kullanılabilir veri halinde sunulabilmesi, böylelikle gelecekteki sağlık politikalarının daha doğru planlanabilmesini sağlaması
  • Piyasa kontrolü ve denetimlerinin daha etkili bir şekilde yapılabilmesi
  • Akılcı ilaç kullanımı süreçlerinin desteklenmesi ve piyasa kontrolü için ilaçlar hakkında veri sağlanması
  • Paydaşların belli bir standartta çalışmasının sağlanması ve bu çalışmalarının otomasyon ile desteklenmesi